fbpx

Każdego Użytkownika serwisu internetowego www.filipwerstler.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Właściciel serwisu internetowego www.filipwerstler.pl oświadcza iż prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego www.filipwerstler.pl  oraz przetwarza je, to jest zbiera je, utrwala oraz przechowuje w systemie informatycznym.

Administratorem przetwarzanych danych jest Filip Werstler, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Training Filip Werstler z siedzibą w miejscowości Brzezie, ul. Szlachecka 87, 32-080 Brzezie, numer NIP: 9282053577, numer REGON: 365516420.

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika. Jednakże w razie chęci skorzystania przez Użytkownika z oferty przedstawionej przez serwis internetowy www.filipwerstler.pl podanie przede wszystkim  imienia, nazwiska, wieku, telefonu oraz adresu e- mail jest obowiązkowe i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, należących do Użytkownika, w zakresie niezbędnym do zakupu szkolenia oraz weryfikacji listy Uczestników konkretnego szkolenia.

Właściciel serwisu internetowego www.filipwerstler.pl zastrzega sobie prawo do poproszenia o podanie również innych danych osobowych, w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do komunikacji z osobami, które wyrażają chęć skorzystania z oferty przedstawionej w niniejszym serwisie.

 Użytkownicy serwisu internetowego zobowiązują się do podawania prawdziwych i jedynie swoich, a nie cudzych danych osobowych.

Każdy Użytkownik, który podaje swoje dane osobowe i tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie może zwrócić się do właściciela serwisu internetowegowww.filipwerstler.pl z zapytaniem o swoje dane osobowe oraz żądać ich sprostowania oraz usunięcia, a także wglądu do nich. Ponadto każdy użytkownik ma prawo cofnięcia wyrażonej zgody, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Celem realizacji wymienionych wyżej praw, prosimy o zgłoszenie ewentualnych żądań na adres e-mail: kontakt@filipwerstler.pl. Właściciel serwisu internetowegowww.filipwerstler.pl zobowiązuje się do stosowania środków technicznych oraz organizacyjnych, które zapewnią odpowiednią  ochronę przetwarzanych danych osobowych. Właściciel serwisu internetowego www.filipwerstler.pl zapewnia również, że żadne dane osobowe Użytkowników nie zostaną sprzedane czy udostępnione nieodpłatnie osobom trzecim, przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych oraz że nie zostaną zmienione, utracone, uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku chęci zaprenumerowania elektronicznego, bezpłatnego czasopisma należącego do serwisu internetowegowww.filipwerstler.pl wymaga się podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, celem stworzenia listy mailingowej. Wyżej przedstawione zobowiązanie do odpowiedniej ochrony danych jest aktualne również w przypadku niniejszej listy mailingowej. Jeśli Użytkownik chce skorzystać z w/w usługi, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w tym zakresie.

Właściciel serwisu internetowegowww.filipwerstler.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności, wyłącznie w oparciu o wyraźną zgodę użytkownika, na przetwarzanie jego danych w podanym zakresie. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do  serwisu internetowego www.filipwerstler.pl takich jak usługi, promocje, niekomercyjne listy.

Dane osobowe podane na serwisach należących do właściciela serwisu internetowego www.filipwerstler.pl zamieszczone poprzez wysyłanie komentarzy przez Użytkowników są dostępne dla innych Użytkowników serwisu internetowego www.filipwerstler.pl, a właściciel serwisu internetowego www.filipwerstler.pl nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed działaniami osób prywatnych lub firmami, które te dane mogą wykorzystać do przesyłania bliżej nieokreślonych informacji, w związku z czym dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Formularze znajdujące się w serwisie internetowym należącym do www.filipwerstler.pl i dotyczące usług, produktów, czy serwisów nieobsługiwanych przez właściciela serwisu internetowego www.filipwerstler.pl nie podlegają Polityce Prywatności. Polityce prywatności nie podlegają również serwisy internetowe, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do właściciela serwisu internetowego www.filipwerstler.pl

Serwis internetowy www.filipwerstler.pl może wykorzystywać pliki cookies, to jest pliki tekstowe przesyłane do urządzenia Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia, czy umorzenia danej operacji.

Pliki takie nie są szkodliwe dla urządzenia Użytkownika  i jego danych.

Właściwe działanie plików cookies warunkowane jest ich akceptacją przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.

Publikacja komentarza przez Użytkownika w serwisie internetowym www.filipwerstler.pl nie jest równoznaczna z aprobatą jego treści przez właściciela serwisu. Właściciel serwisu internetowego www.filipwerstler.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na serwisie reklam.

Właściciel serwisu internetowegowww.filipwerstler.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkowników.